Allmän beskrivning av projektet

En regional utbildnings-, forsknings- och utvecklingsenhet inom social- och hälsovården skapas på Brändö i Vasa. Projektet som skall utveckla idén startade i augusti 2009. Under det gångna året har visioner och behov i arbetslivet kartlagts. På basen av kartläggning har en konceptplan utformats. Utgående från konceptplanen görs utvecklingarbetet i samarbete med huvudmännen, Vaasan ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia, privata och tredje sektorns aktörer. Projektet beskrivs i detalj i konceptplanen som finns under fliken. Målsättningen är att verksamheten skall starta år 2015.

Huvudmännen för Medibothnia-projektet Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt (klicka på nedanstående logon för att gå till deras hemsidor).

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Vaasan sairaanhoitopiiri

 

 

Campus Brändö