Yleinen hankekuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksikköä ollaan kehittämässä Vaasan Palosaarelle. Ideaa kehittävä hanke käynnistyi elokuussa 2009. Kuluneen vuoden aikana on kartoitettu työelämän visioita ja tarpeita. Kartoituksen pohjalta hankkeelle on laadittu konseptisuunnitelma. Kehittämistyö yhteistyössä päämiesten, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa perustuu konseptisuunnitelmaan. Yksityiskohtainen hankekuvaus löytyy välilehdestä konseptisuunnitelma. Tavoitteena on että toiminta saa alkunsa vuonna 2015.

Medibothnia hankkeen päämiehinä toimivat Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri (pääset tutustumaan heidän kotisivuihinsa klikkaamalla alla olevia logoja).

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Vaasan sairaanhoitopiiriPalosaari campus