Medibothnia 2 Grupper

Referensgruppen Ordförande: Alice Lillas
Andersson Örjan  Rektor Novia orjan.andersson@novia.fi
Björklund Lars  Social- och hälsovårdsnämndens ordförande

Staden Jakobstad
social- och hälsovårdsverket

lars.bjorklund@optimaedu.fi
Honga Göran  Direktör Vasa sjukvårdsdistrikt goran.honga@vshp.fi
Häyry Tomas Stadsdirektör
Vasa stad tomas.hayry@vaasa.fi
Kekäle Tauno  Rektor VAMK tauno.kekale@puv.fi
Kujanpää Raija  Stadsstyrelsens ordförande Vasa stad raija.kujanpaa@vaasa.fi
Lillas Alice Samkommunstyrelsens ordförande SÖFUK alice.lillas@korsholm.fi
Olsio Anna-Greta  Samkommunstyrelsens medlem Kust-Österbottens samkommun
för social- och primärvård
ag.olsio-tuisku@luukku.com
Westman Märta-Lisa Samkommunstyrelsens vice ordförande SÖFUK marta-lisa.westman@multi.fi

 

Referensgruppen består av representanter för huvudmännen, yrkeshögskolorna och aktörer inom social- och hälsovården. Referensgruppens uppgift är att skapa en regional och politisk förankring för Medibothnia-projektet samt ge respons på de målsättningar som ställs i de operativa organen. Referensgruppen sammanträder 2-3 gånger per år.

 

Styrgruppen Ordförande: Jukka Kentala
Heir Kjell  Förvaltningschef Novia kjell.heir@novia.fi
Honga Göran  Direktör Vasa sjukvårdsdistrikt goran.honga@vshp.fi
Karp Ulrica Direktör SÖFUK ulrica.karp@sofuk.fi
Kentala Jukka Vård- och omsorgsdirektör Vasa stad jukka.kentala@vaasa.fi
Knookala Christina Bildningsdirektör Vasa stad christina.knookala@vaasa.fi
Malka Elisabeth  Prorektor VAMK elisabeth.malka@puv.fi
Nyman Jonas Verkställande direktör Fastighets Ab Brändö Campus jonas.nyman@bumateam.fi
Rajaniemi Varpu  Regionalutvecklingsdirektör Österbottens förbund varpu.rajaniemi@obotnia.fi
Niklas Ulfvens Utvecklings- och näringslivschef Österbottens förbund niklas.ulfvens@obotnia.fi
Vikberg-Grönlund Marina  Chefsekonom SÖFUK marina.vikberg-gronlund@sofuk.fi

 

Styrgruppen ansvarar för projektets praktiska förverkligande och drar upp riktlinjer för utvecklingsverksamheten på basen av projektorganisationens förslag. I egenskap av projektets operativa organ sammanträder styrgruppen 5-6 gånger per år.