Medibothnia-grupper

Referensgruppen Ordförande: Alice Lillas
Andersson Örjan  Rektor Novia orjan.andersson@novia.fi
Björklund Lars  Social- och hälsovårdsnämndens ordförande

Staden Jakobstad
social- och hälsovårdsverket

lars.bjorklund@optimaedu.fi
Honga Göran  Direktör Vasa sjukvårdsdistrikt goran.honga@vshp.fi
Häyry Tomas Teknisk direktör Vasa stad tomas.hayry@vaasa.fi
Kekäle Tauno  Rektor VAMK tauno.kekale@puv.fi
Kujanpää Raija  Stadsstyrelsens ordförande Vasa stad raija.kujanpaa@vaasa.fi
Lillas Alice Samkommunstyrelsens ordförande SÖFUK alice.lillas@korsholm.fi
Olsio Anna-Greta  Samkommunstyrelsens medlem Kust-Österbottens samkommun
för social- och primärvård
ag.olsio-tuisku@luukku.com
Westman Märta-Lisa Samkommunstyrelsens vice ordförande SÖFUK marta-lisa.westman@multi.fi

 

Referensgruppen består av representanter för huvudmännen, yrkeshögskolorna och aktörer inom social- och hälsovården. Referensgruppens uppgift är att skapa en regional och politisk förankring för Medibothnia-projektet samt ge respons på de målsättningar som ställs i de operativa organen. Referensgruppen sammanträder 2-3 gånger per år.

 

Styrgruppen Ordförande: Jukka Kentala
Heir Kjell  Förvaltningschef Novia kjell.heir@novia.fi
Honga Göran  Direktör Vasa sjukvårdsdistrikt goran.honga@vshp.fi
Karp Ulrica Direktör SÖFUK ulrica.karp@sofuk.fi
Kentala Jukka Vård- och omsorgsdirektör Vasa stad jukka.kentala@vaasa.fi
Knookala Christina Bildningsdirektör Vasa stad christina.knookala@vaasa.fi
Malka Elisabeth  Prorektor VAMK elisabeth.malka@puv.fi
Rajaniemi Varpu  Regionalutvecklingsdirektör Österbottens förbund varpu.rajaniemi@obotnia.fi
Vikberg-Grönlund Marina  Chefsekonom SÖFUK marina.vikberg-gronlund@sofuk.fi

 

Styrgruppen ansvarar för projektets praktiska förverkligande och drar upp riktlinjer för utvecklingsverksamheten på basen av projektorganisationens förslag. I egenskap av projektets operativa organ sammanträder styrgruppen 5-6 gånger per år.

 

Konceptgruppen Ordförande: Göran Honga

Anttila Kristina  Ledande överskötare Vasa sjukvårdsdistrikt kristina.anttila@vshp.fi
Backström Alice  Socialdirektör Korsholms kommun alice.backstrom@korsholm.fi
Berg Päivi  Resultatområdesdirektör Samverksområdet
Vasa-Laihela-Lillkyro
paivi.berg@vaasa.fi
Honga Göran  Direktör Vasa sjukvårdsdistrikt goran.honga@vshp.fi
Isoaho Raimo  Ledande läkare Malax-Korsnäs hvc raimo.isoaho@mkhvc.fi
 Koivisto Raimo Prefekt VAMK raimo.koivisto@puv.fi
Löv Pehr  Direktör Staden Jakobstad
social- och hälsovårdsverket
pehr.lov@jakobstad.fi
Nurmi Regina  Överlärare, avdelningsföreståndare VAMK regina.nurmi@puv.fi
Penttinen Erkki  Resultatområdesdirektör Vasa stad erkki.penttinen@vaasa.fi
Pirttiperä Jarkko  Direktör Kust-Österbottens samkommun
för social- och primärhälsovård
jarkko.pirttipera@kfem.fi
Rajaniemi Varpu  Regionalutvecklingsdirektör Österbottens förbund varpu.rajaniemi@obotnia.fi
Räihä Gunilla  Enhetschef Novia gunilla.raiha@novia.fi
Saarikoski Sari  Företagsrådgivare-välfärdssektorn VASEK sari.saarikoski@vasek.fi
Tuomaala Arja  Ledande överskötare Vasa stad arja.tuomaala@vaasa.fi
Ågren-Rintala Viveka  Programansvarig lektor Novia viveka.agren-rintala@novia.fi

 

Konceptgruppens uppgift är att ge respons till projektet från förverkligandenivån dels inom välfärdsproduktion (social- och hälsovårdstjänster) och dels från välfärdsutbildningen. Konceptgruppen skall fungera som ett forum för samverkansutvecklingen mellan utbildning och arbetsliv.

 

Ägarskaps- och finansieringsgruppen Ordförande: Ulrika Karp
Gull Olle  Förvaltningsdirektör Vasa sjukvårdsdistrikt olle.gull@vshp.fi
Karp Ulrika  Direktör SÖFUK ulrika.karp@sofuk.fi
Lidsle Johan  Ekonomiplaneringsdirektör Vasa stad johan.lidsle@vaasa.fi
Vikberg-Grönlund Marina  Chefsekonom SÖFUK marina.vikberg-gronlund@sofuk.fi

 

Arbetsgruppens uppgift är att granska finansieringslösningar och ägarskapsfrågor som rör den fysiska delen av Medibothnia-konceptet.

 

Tekniska gruppen Ordförande: Kjell Heir

Grönblom Robert Konsult R-Consult Oy Ab robert.gronblom@r-consult.fi
Heir Kjell  Förvaltningschef Novia kjell.heir@novia.fi
Malka Elisabeth  Prorektor VAMK elisabeth.malka@puv.fi
Strömman Per  Byggnadschef Vasa stad per.stromman@vaasa.fi
Vikberg-Grönlund Marina  Chefsekonom SÖFUK marina.vikberg-gronlund@sofuk.fi

 

Den tekniska gruppens uppgift är att fungera som bollplank då riktlinjerna dras upp för arkitekt- och övrig teknisk planering.